”Det påminner om hederskultur – men en väldigt mild sådan”

Föreläsaren Rana Mizouri gästade våra söndagssamtal och berättade om sina egna erfarenheter av att växa upp i en hederskontext. Och vilka tecken på hederskultur hon ser i pjäsen. Efter samtalet ställde vi några frågor.

Faran i att förlora sitt rykte och tappa ansiktet är den tydligaste parallellen till en hederskultur, men det är en väldigt mild form av det vi ser i En dåres försvarstal, säger Rana Mizouri.